מפגשי-זמר בחדרה

מפגשי זמר בחדרה

 • במקומון השבוע בחדרה גיליון 1960 - 27/12/2010 עמוד 46
 • במקומון השבוע בחדרה גיליון 1950 - 6/9/2010 עמוד 46

 • במקומון השבוע בחדרה גיליון 1948 - 24/8/2010 עמוד 44
 • במקומון השבוע בחדרה גיליון 1947 - 18/8/2010
 • במקומון השבוע בחדרה גיליון 1944 - 28/7/2010
 • באתר לאן הערב
 • באתר זמרשת
 • באתר מגזין המושבות
 • באתר חדרה שלנו

 • מפגשי הזמר נפסקים


  אלי ארגון 050-218-5877
  MifgashZemer@gmail.com
  ©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved