אדם הפטר: מוסיקאי ואמן
אדם הפטר: מוסיקאי ואמן

מורה לנגינה

?מה המיוחד בשיטה שלך
ההנחה הבסיסית היא שכתשעים ותשעה אחוזים, מכלל לומדי הנגינה, לא הופכים את הנגינה למקצוע החיים שלהם"
באמצעות שיטת לימוד הנגינה, איתנ הפטר עובד ניתן להביא, לדבריו, כל תלמיד, בכל גיל תוך חודשים ספורים, למצב בו יוכל לנגן להנאתו ואפילו ללוות ערב שירה עם חברים בגיטרה או בפסנתר.


אדם נותן שיעורים פרטים בלימוד נגינה בגיטרה למתחילים ולמתקדמים


אדם הֶפטר 03-9308679 / 052-5381395
adam-h@013.net
©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved