אדם הפטר: מוסיקאי ואמן
אדם הפטר: מוסיקאי ואמן

השני-שרים בשירה בציבור

השני-שרים מובילים שירה בציבור עם השיר 'ארץ ארץ' האהוב


אדם הֶפטר 03-9308679 / 052-5381395
adam-h@013.net
©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved