אדם הפטר: מוסיקאי ואמן
אדם הפטר: מוסיקאי ואמן

אדם: מבחר תמונות


אדם בן 18


אדם באמצע שנות העשרים
בלונדון בגשם - הכתובת על החולצה אומרת שהוא מוסיקאי שמחפש מעריצות


אדם בסיור בפולין במחנות ההשמדה כמדריך מוסיקלי למשלחת נוער מישראל ודרום אפריקה מטעם הסוכנות היהודית


אדם בטיול באירופה


אדם מול הכינרת


סמוך לטבריה בשדה קוצים


סמוך לטבריה בשדה קוצים פורח


טיול בצפת העתיקה


מנוחה בצימר בצפון


אדם הֶפטר 03-9308679 / 052-5381395
adam-h@013.net
©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved