רחל אפרים: תמונות: עם להקת בת נדיבים
רחל אפרים: זמרת

עם להקת בת נדיבים


רחל עם להקת בת נדיביםרחל עם להקת בת נדיביםרחל מקבלת מכתב הערכה. בצילום עם רחל: מזל אילן-מנהלת הלהקה, וטוביה סולמי-מנהל בית יהודי תימן
יוני 2010רחל עם הזמרת אביגייל, ומנהלת להקת בת נדיבים-מזל אילן
יוני 2010רחל בהופעה עם הזמר אהרון עמרם והזמרת נעמי מליחי
דצמבר 2005רחל בהופעה עם הזמר אהרון עמרם והזמרת נעמי מליחי
דצמבר 2005צילום פרסומת עם להקת בת נדיבים. במרכז טוביה סולמי-מנהל בית יהודי תימן©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved !