רחל אפרים: שירים להשמעה
רחל אפרים: זמרת

כל השירים

שחרחורת
אלבום רביעי - 2013
רחל אפרים
אלבום שלישי - 2011
רחל אפרים
אלבום שני - 2008
רחל אפרים
אלבום ראשון - 2004
להקת מור וקינמון
(עם רחל אפרים)
©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved !