רחל אפרים: תמונות
רחל אפרים: זמרת

אלבומי תמונות

ילדות ונעורים
הופעות במקהלות שונות
עם להקת מור וקינמון
עם להקת בת נדיבים
עם מפורסמים
הבת: בת חן סיקסיק
באירועים שונים
רחל שרה

©Copyrights 2009 EliArgon.com All rights reserved !